1922 yılında hükumet bugünkü yerine taşınınca, şehirde hızla boşalmaya başlamıştır. Aileler her birisi bir yana dağılmış yüzyıllarca Sancak Merkezliği yapan koca şehir, çok kısa zaman içinde birkaç evlik Süleymaniye Mahallesi haline gelmiştir.

Gümüşhane Eski Aileler
Gümüşhane Eski Aileler

Aşağıda adlarını yazdığımız aileler, şehrin eski kütüğünden çıkarılmıştır. Aileler hakkındaki bilgilerimizin çoğu, söylentilere dayanmaktadır. Haklarında hiçbir bilgi edinemediğimiz ailelerin yalnız adları yazılmıştır. Kaynak (Geçmişte ve Günümüzde Gümüşhane 13-17 Haziran 1990)

# ACEMOĞULLARI

# CIKCIKOĞULLARI

Ailenin büyüğü olan Rıfat Ağa, çok titiz, çok öfkeli bir adammış. Önüne gelene sıralı sırasız çatar, kavga çıkarırmış. O kadar ki öfkelendiği zaman keçilerinin kulaklarını ısırırmış. Bu yüzden komşularının hepsi ondan yüz çevirmiş. Dini bütün bir Müslümanmış. Bir gece rüyasında şeyhini görmüş;

Şeyhide “Sen herkesin kalbini kırıyorsun, benimde kalbimi kırmış oluyorsun” demiş. Rıfat Ağa kan ter içinde uyanmış. O günden sonra kızacak olaylar karşısında dişini sıkar kendini tutmaya çalışır. Cık… cık… edermiş. Onun için adı cık… cık… Rıfat olmuş. Soyuna da CIKCIKOĞULLARI denmiş.

# ÇUBUKÇUOĞULLARI

Ailenin bir bölümü Gülaçar deresinde şehre gelmişler. Bir bölümüne yerlerinde kalmışlardır. Soyadı yasasından sonra birbirleri ile akraba olmayan başka ailelerde çubukçu soy adını almışlardır. Gülaçar’dan gelen Çubukçular’dan Mustafa Çubukçu 1945’te Gümüşhane’de Demokrat Partinin kurucularından olmuştur.

# DABAKOĞULLARI

# DALYARAKOĞULLARI

Silahsız asker anlamına gelen bu aile adı sonradan “Daloğlu” soy adını almışlardır. Azerbaycan taraflarından geldikleri söylenir. Bu aileye “Kasaplar” da denilirdi.

# DİBİCOĞULLARI

Eski Gümüşhane şehrinin köklü ailelerinde biriside Dibicoğullarıdır. Sonra “Aksoy” soy adını almışlardır. Aile büyüklerinden Mevlüt Efendi, uzun yıllar Gümüşhane İl Özel İdare Müdürlüğü yapmıştır. Özel İdare gelirlerini çok kıt olduğu o dönemlerde başarılı yönetim ile tanınıyordu. Daltaban’dan şehre giderken yolun sol tarafında  kışın ılık yazın buz gibi suyu şarıl şarıl akan Dibic’in çeşmesi bu ailenin hayratıdır.

Gümüşhaneli olarak ilk göz doktorluğu ihtisası yapan Ahmet AKSOY ünlü müdür Mevlüt Efendinin oğludur.

# BÜLGEOĞULLARI

# ESKİCİOĞULLARI

Söylendiğine göre ailenin soyu Hz. Ali’ye dayanır. Mekke delilerinden Hacı İbrahim Efendi Eskicioğullarının uzak akrabalarından olurmuş.

Bir söylentiye göre de Yavuz Sultan Selim’in Mercidabık zaferine (1516) manevi yardımlarda bulunan Eskicioğlu iki kardeş, önce Kayseri’ye sonra da Gümüşhane’ye gelip yerleşmişlerdir. Türbesi İstanbul’da Karacaahmet Mezarlığında, İnadiye Dergahında bulunan Şeyh-ül İslam yardımcısı Yangın Efendi bu ailedendir.

Eskicioğlu Ruşen Efendi T.C. 1. BMM Gümüşhane milletvekilidir. Gümüşhaneli ilk havacı Ruşen Efendi’nin oğlu Hasan ilk bayan avukat Türkan OKTAY Ruşen Efendinin çocuklarıdır. Eskicioğlu ailesinin erkeklerinden çoğu imam hatip ve din adamı olarak hayatlarını sürdürdükleri için bunları aile adı “MÜEZZİNOĞULLARI” olarak değişmiştir. Soyadı yasasından sonra “AKAGÜN” olmuşlardır.

# ASESOĞULLARI

Ases Osmanlı döneminde gece kolcularına, güvenlik memurlarına denilirdi. Gümüşhane’de kalabalıkça bir aile olan Asesoğulları “ESEN” soyadını almışlardır. 1955-1958 yılları arasında Gümüşhane Belediye Başkanı olan Rüstü ESEN bu ailedendir. Oğlu Nusret ESEN Gümüşhaneli ilk ortopedi hekimidir.

# HACIİMAMOĞULLARI

Gümüşhane’nin saygın ailelerinde biridir. Ailenin Kanuni Sultan Süleyman döneminde Gümüşhane’deki madenlerin yönetimi maksadıyla Ergani’den geldiği, kökeninin Türkmen boyu olduğu, ailenin bir boyununda Ankara’nın Keskin, Çorum’un Mecitözü ve Sungurlu ilçelerine yerleştiği bilinmektedir. Bu ailenin Trabzon Maçka’daki Eyüboğulları ile yakın akrabalıkları vardır.

# HACIKOÇOĞULLARI

Eski Gümüşhane’nin en geniş ailelerindendir. Ailenin neredeyse tamamı göç etmiştir.

# HATİPOĞULLARI 

Gümüşhane’ye Diyarbakır’dan geldikleri Akkoyunlular’dan oldukları söylenen eski bir ailedir. Eski Gümüşhane’nin Cami-i Sagir mahallesinde hala duvarları ayakta olan taş mağaza bu aileye aittir. 1905 Ermeni ayaklanmasında “Nişan” adında bir çetebaşı, Türklerin üzerine bu mağazadan ateş etmiştir. Abdülaziz’in valilerinden Şam valisi olan Kaşif Paşa bu Hatipoğullarındandır. Kızılköy’de (Çamlıca) mahallesinde geniş arazileri vardır. Kaşif Paşa’nın babası İbrahim Nami Efendi bir tasavvuf şairidir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Güven rozeti