1. Sözleşmenin Onaylanması
www.gumushaneden.com isimli web sitesi üyesi olmak için (“gumushaneden.com üyesi”) önce kayıt formumuzu doldurmanız ve www.gumushaneden.com Kullanıcı Sözleşmesi (“gumushaneden.com Kullanıcı Sözleşmesi”) hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gerekmektedir. Gumushaneden.com üyenin, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı andan itibaren gumushaneden.com Kullanıcı Sözleşmesi’ne uymayı taahhüt etmiş olduğu kabul edilir.

2. Hizmetlerin Tanımı
Gumushaneden.com Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylayan gumushaneden.com üyeleri web sitesi üzerinden ürün alımı yapmak üzere profil oluşturma, sisteme dahil ürünleri görüntüleme, internet ortamından gumushaneden.com sistemine dahil ürünleri sipariş verilmesi, verilen siparişlerin değiştirilmesi, geçmiş siparişleri görüntüleme ve gumushaneden.com üyeleri tarafından yapılan yorumları okuma ve gumushaneden.com sistemine dahil ürünlerin zaman zaman gumushaneden.com üyelerine sunulabilecek özel fırsatlardan yararlanma imkânı sunar.

3. Gumushaneden.com Üyelik Sistemi

Gumushaneden.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir “Kullanıcı adı” ve “Şifre’ye” sahip olur.
Kullanıcı adı gumushaneden.com üyesine özeldir ve aynı Kullanıcı adı iki farklı gumushaneden.com üyesine verilmez.
Şifre sadece gumushaneden.com üyesi tarafından bilinir. Gumushaneden.com üyesi dilediği zaman şifresini değiştirebilir.
Şifre’nin seçimi ve korunması tamamen gumushaneden.com üyesinin sorumluluğundadır.

4. Gumushaneden.com Üyesininin Yükümlülükleri

Gumushaneden.com üyesi, web site servislerinden yararlandığı sırada:
*** Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde gumushaneden.com üyeliğinin sona erebileceğini,
Gumushaneden.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkinin Gumushaneden.com’a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,
*** Gumushaneden.com servislerini kullandığı sırada ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, medya ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve gumushaneden.com bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 

*** Gumushaneden.com tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple gumushaneden.com’ un sorumlu olmayacağını, 

*** Gumushaneden.com servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan gumushaneden.com’un sorumlu olmayacağını,
*** Gumushaneden.com üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü gumushaneden.com’un sorumlu olmayacağını,
*** Tehdit edici, ahlak dışı, politik içerikli, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,
*** Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyişi, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dişi materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,
*** Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,
*** Diğer gumushaneden.com üyelerinin bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,
*** Kurallara aykırı davrandığı takdirde gumushaneden.com’un gerekli müdahalelerde bulunma ve Gumushanden.com’un üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,
*** Gumushaneden.com’un, gumushaneden.com sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,
*** Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,
*** Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,
*** Gumushaneden.com üyesi “Kullanıcı adı” ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,
*** Gumushaneden.com sistemine dahil bir firma tarafından gönderilebilecek bir promosyon Gumushaneden.com Üyesi dışında bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Gumushaneden.com sistemine dahil firma adına ürünü kendisine teslim eden kişinin “ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair” ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile promosyonun teslim edilmeyebileceğini kabul ve taahhüt etmiştir.

5. Ücretlendirme
Gumushaneden.com, işbu Gumushaneden.com Kullanıcı Sözleşme kapsamında belirtilen “İlan Hizmetleri”, “Güvenli Ödeme Hizmeti” ve ek “hizmetlerle ilgili “hizmet” ücretlerini ve ödeme koşullarını sitenin ilgili bölümlerinde ilan edecektir. Ürünlerin ücretlerine ilişkin değişiklikler, değişiklik ilan edildikten 3 gün sonra geçerlilik kazanacak ve ücretle ilgili bir kampanyanın bulunması halinde kampanyanın sona erme tarihine kadar geçerli olacaktır. Web Sitesi’nde aksi belirtilmediği takdirde, bütün ürünlerin karşılığı alınacak bütün ücretler Türk Lirası (TL) olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.

6. Ödeme

Gumushaneden.com sistemi dahilinde ücretlendirdiği hizmetleri çeşitli biçimlerle (kredi kartı, banka havalesi, EFT vb.) tahsil edebilir. Bu usuller Web Sitesi’nin ilgili bölümlerde yapılan açıklamalarda belirtilmektedir. Gumushaneden.com Üyeleri burada belirtilen açıklamalara uygun olarak ücret ödemelerini gerçekleştirmekle mükelleflerdir.

7. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması
Gumushaneden.com üyeleri Gumushaneden.com sisteminin kullanımının kişisel kullanım amaçlı olduğunu ve Gumushaneden.com sistemi dahilinde alışveriş yapılması durumunda bu alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.

8. Web Sitesi Kayıtlarının Geçerliliği
Gumushaneden.com üyesi işbu Gumushaneden.com Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda gumushaneden.com’un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikro fiş, ve bilgisayar kayıtlarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu gumushaneden.com’un kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Uygulanacak Hükümler
Gumushaneden.com Kullanıcı Sözleşmesi ile ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle işbu Gumushaneden.com Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları uygulanacaktır.

10. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
İşbu Gumushaneden.com Kullanıcı Sözleşmesi ve uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Gümüşhane Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

11. Yürürlük
Gumushaneden.com üyesinin kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet veya ürün aldıktan ya da Gumushaneden.com sisteminden yararlanmaya başladıktan itibaren işbu Gumushaneden.com Kullanıcı Sözleşmesi taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

12. Fesih
Gumushaneden.com dilediği zaman tek taraflı olarak işbu gumushaneden.com Kullanıcı Sözleşmesi’ni sona erdirebilir.